Xem bản đồ đường đi Góp ý-liên hệ
DUCMINH MOBILE  BẢNG BÁO GIÁ
            Gửi cho bạn bè
APPLE-IPHONE 5S & 5C
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
iPhone 5s 64GB(ZP/A, LL/A)Black (KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang,dán màn hình) 19.700.000 (VNĐ) 12 tháng
iPhone 5s 32Gb GOLD-Chính hãng FPT (KM Ốp lưng thời trang, dán màn hình) 18.650.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
iPhone 5s 32Gb Gold (KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang,dán màn hình) 16.850.000 (VNĐ) 12 tháng
iPhone 5s 32Gb White (KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang,dán màn hình) 16.850.000 (VNĐ) 12 tháng
iPhone 5s 32Gb Space Gray (KM Ốp lưng thời trang,Bút cảm ứng thời trang, dán màn hình) 16.850.000 (VNĐ) 12 tháng
iPhone 5s 16Gb Space Gray-Chính hãng FPT (KM Ốp lưng thời trang, dán màn hình) 16.150.000 (VNĐ) 12 tháng
iPhone 5s 16Gb GOLD-Chính hãng FPT (KM Ốp lưng thời trang, dán màn hình) 16.150.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
iPhone 5s 16Gb Silver-Chính hãng FPT (KM Ốp lưng thời trang, dán màn hình) 16.150.000 (VNĐ) 12 tháng
iPhone 5s 16Gb(ZP/A) Gold (KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang,dán màn hình) 15.250.000 (VNĐ) 12 tháng
iPhone 5s 16Gb (LL/A) Gold (Km ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng, Dán màn hình) 14.480.000 (VNĐ) 12 tháng
12

APPLE-IPHONE 5
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Iphone 5 16Gb Black(VN/A)-FPT( KM Ốp lưng thời trang, dán màn hình) 14.550.000 (VNĐ) 12 tháng
Iphone 5 32Gb White(VN/A)-FPT (KM Ốp lưng thời trang, dán màn hình) 14.450.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Iphone 5 32Gb Black(VN/A)-FPT (KM Ốp lưng thời trang, dán màn hình) 14.450.000 (VNĐ) 12 tháng
Iphone 5 64GB Black (LL/A,J/A,KH/A) CHưa Active, Trôi bảo hành (KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang,dán màn hình) 11.150.000 (VNĐ) 12 tháng
Iphone 5 (LL/A) 16Gb White-Chưa Active,Trôi bảo hành (KM Ốp lưng thời trang,Bút cảm ứng thời trang,dán màn hình) 10.990.000 (VNĐ) 12 tháng
Iphone 5 16Gb White (ZP/A)-Chưa Active, Trôi bảo hành (KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang,dán màn hình) 10.990.000 (VNĐ) 12 tháng
Iphone 5 16Gb Black ZP/A, LL/A-Chưa Active,Trôi bảo hành(KM Ốp lưng thời trang,Bút cảm ứng thời trang,dán màn hình) 10.850.000 (VNĐ) 12 tháng
Iphone 5 16Gb White( Đã Active) (KM Ốp lưng thời trang,Bút cảm ứng thời trang,dán màn hình) 10.550.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Iphone 5 16GB Black(Đã Active)(KM Ốp lưng thời trang,Bút cảm ứng thời trang,dán màn hình) 10.450.000 (VNĐ) 12 tháng
Iphone 5 32Gb White 98% (KM dán màn hình) 9.650.000 (VNĐ) 3 Tháng
12

APPLE-IPHONE 4S
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
IPhone 4S 8G BLACK Chính hãng FPT(KM Ốp lưng, Dán màn hình) 9.450.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
IPhone 4S 8G Black/White (ZP)- Phiên bản 2013 (Chưa Active, Đủ bảo hành)(KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang,dán màn hình) 8.350.000 (VNĐ) 12 tháng
IPhone 4S 8G Black - Đen (ZP)- Phiên bản 2013 (Chưa Active, Đủ bảo hành)(KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang, Dán màn hình) 8.350.000 (VNĐ) 12 tháng
IPhone 4S 16GB White-Trắng(ZP/A) (Chưa active, Trôi bảo hành) (KM Ốp lưng thời trang,Bút cảm ứng thời trang,dán màn hình) 8.150.000 (VNĐ) 12 tháng
IPhone 4S 32G Black- Đen (ZP/A) Chưa Active, Trôi bảo hành (KM Ốp lưng thời trang,Bút cảm ứng thời trang,dán màn hình) 8.150.000 (VNĐ) 12 tháng
IPhone 4S 16G Black/Đen LL/A,BZ/A (Chưa active)(KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang,tấm dán màn hình) 7.750.000 (VNĐ) 12 tháng
IPhone 4S 64G Black/White (LL/A,BA,DA) Đã Active (KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang, dán màn hình) 7.350.000 (VNĐ) 12 tháng
IPhone 4S 32G White - Trắng (LL/BA/ZP) Đã Active (KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang, Dán màn hình) 7.050.000 (VNĐ) 12 tháng
IPhone 4S 32G Black - Đen (LL/BA/ZP)-Đã Active(KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang, dán màn hình) 7.050.000 (VNĐ) 12 tháng
IPhone 4S 64G White (98%) (KM Ốp lưng, Dán màn hình) 6.780.000 (VNĐ) 3 Tháng
12

APPLE-IPHONE 4 & 3GS
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
iPhone 4G 8G Black-FPT(KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang, Dán màn hình) 7.890.000 (VNĐ) 12 tháng
IPHONE 4G 8G White - Trắng-FPT (KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang, Dán màn hình) 7.890.000 (VNĐ) 12 tháng
iPhone 4G-16Gb Black (Chưa Active, Trôi bảo hành, KM Ốp lưng, Dán màn hình, Bút cảm ứng) 6.350.000 (VNĐ) 12 tháng
iPhone 4G-32G White (Đã Active) (KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang, Dán màn hình) 5.650.000 (VNĐ) 12 tháng
IPHONE 4G 8GB White(ZP/A) Chưa Active, Trôi bảo hành(KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang, Dán màn hình) 5.450.000 (VNĐ) 12 tháng
iPhone 4G (32G) Black/Đen-Đã active (KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang, Dán màn hình) 5.450.000 (VNĐ) 12 tháng
iPhone 4G (16G) White - Đã Active (KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang, Dán màn hình) 5.350.000 (VNĐ) 12 tháng
iPhone 4G (16G) Black - Đã Active(KM Ốp lưng thời trang, Bút cảm ứng thời trang, Dán màn hình) 5.150.000 (VNĐ) 12 tháng
iPhone 4G 32GB Black (98%) + Khuyến mại tấm dán màn hình 4.750.000 (VNĐ) 3 Tháng
iPhone 4G 16GB White - Trắng (98%) KM dán màn hình 4.750.000 (VNĐ) 3 Tháng
12

HTC MOBILE
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
HTC Butterfly - X920D 14.390.000 (VNĐ) 12 tháng
HTC One Max-FPT (KM Ốp lưng thời trang, Dán màn hình 12.190.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
HTC One 32Gb White- FPT ( KM Ốp lưng, Dán màn hình) 11.990.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
HTC One 32Gb Black - FPT ( KM Ốp lưng, Dán màn hình) 11.990.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
HTC One 32GB Gold-FPT 11.990.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
HTC One Red 32Gb - FPT ( KM Ốp lưng, Dán màn hình) 11.990.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
HTC One X S720E 32Gb (FPT) (KM Ốp lưng thời trang + Dán màn hình) 11.750.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
HTC Raider 4G (X710) 10.950.000 (VNĐ) 12 tháng
HTC One 16Gb White - FPT ( KM Ốp lưng, Dán màn hình) 10.690.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
HTC One 16Gb Black - FPT ( KM Ốp lưng, Dán màn hình) 10.690.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
123456789

APPLE-IPAD
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Apple iPad 4 - 64G White (WIFI + 4G) Chính hãng (KM 01 Sim 3G tài khoản 100K + 500 Mb miễn phí /tháng + Khuyến mại dán màn hình 18.490.000 (VNĐ) 6 tháng
IPAD AIR (IPAD 5) - 16GB Black/White (Khuyến mại sim 3G + Dán màn hình) 12.950.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Apple iPad 4 - 32G Black (WIFI/4G)Chưa Active, Đủ bảo hành(KM dán màn hình+ Sim 3G Mobifone) 12.380.000 (VNĐ) 12 tháng
Apple iPad Mini - 64G Black-Chính hãng (Wifi) (KM Dán màn hình) - Đặt hàng 11.950.000 (VNĐ) 12 tháng
IPAD MINI 2 3G/LTE Black/White - 16G (iPad mini Retina) 11.450.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Apple iPad Mini - 32G Black-Chính hãng (Wifi) (KM Dán màn hình) 9.950.000 (VNĐ) 12 tháng
Apple iPad 2 Wi-Fi/3G-16G White (Chưa Active, Trôi bảo hành)- KM Dán màn hình+Sim 3G Mobifone 8.450.000 (VNĐ) 6 tháng
IPAD 3G 64G (khuyến mại dán màn hình) 5.500.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng

SAMSUNG
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Samsung Galaxy Note 3/N9002/2 sim Black(KM Ốp lưng, Dán màn hình) 15.480.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Samsung galaxy S5/G900H-Chính hãng (KM Ốp lưng thời trang, Dán màn hình) 14.980.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Samsung Galaxy Note 3/N900 White(KM Ốp lưng, Dán màn hình) 14.950.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Samsung Galaxy Note 3/N900 Black- Trôi bảo hành(KM Ốp lưng, Dán màn hình) 14.250.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Samsung galaxy S5/G900F (KM Ốp lưng thời trang, dán màn hình) 13.450.000 (VNĐ) 12 tháng
Samsung Galaxy Note3/N900 32GB Gold XT (KM Ốp lưng, dán màn hình) 12.750.000 (VNĐ) 12 tháng
Samsung Galaxy Note 10.1/P601 (2014 Edition) 12.750.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 12.750.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Samsung Galaxy Note 3 N9005 4G LTE 32GB Quốc tế (XT) 12.350.000 (VNĐ) 12 tháng
Samsung Galaxy Note 3 N9005 4G LTE 16GB Quốc tế (XT) 11.950.000 (VNĐ) 12 tháng
12345678910...

SONY
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
SONY XPERIA Z2/D6502/D6503/D6543 (sắp có hàng) 16.500.000 (VNĐ) 12 tháng
SONY XPERIA Z2/D6502/D6503/D6543 16.500.000 (VNĐ) 12 tháng
Sony Xperia Tablet Z 13.150.000 (VNĐ) 12 tháng
Sony Xperia Z1/C6902-SmartCom (KM Ốp lưng, Dán màn hình) 12.850.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Sony Xperia ZR/C5502-SmartCom (KM Ốp lưng thời trang, Dán màn hình) 12.150.000 (VNĐ) 12 tháng
Sony Xperia Z1 4G LTE White/C6903 (KM Ốp lưng thời trang, Dán màn hình) 10.650.000 (VNĐ)
Sony Xperia Z1 4G LTE Black/C6903 (KM Ốp lưng thời trang, Dán màn hình) 10.650.000 (VNĐ) 12 tháng
Sony Xperia Z1 4G LTE Purple/C6903 (KM Ốp lưng thời trang, Dán màn hình) 10.650.000 (VNĐ) 12 tháng
Sony xperia Z1 Compact/D5503 (Khuyến mại dán màn hình) 10.450.000 (VNĐ) 12 tháng
Sony xperia Z1 Compact/D5503 - White (Khuyến mại dán màn hình) 10.450.000 (VNĐ) 12 tháng
12345678910

NOKIA
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Nokia 8800 Carbon Arte 24.500.000 (VNĐ)
Nokia 8800 Sapphire - Black 18.500.000 (VNĐ) 12 tháng
Nokia 8800 Gold Arte ( máy cũ) 16.000.000 (VNĐ) 12 tháng
Nokia Lumia 1520 11.890.000 (VNĐ)
Nokia Lumia 1020 11.650.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Nokia 808 PureView 11.290.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Nokia Lumia 900 10.690.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Nokia 6700 Classic Gold 9.200.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Nokia Lumia 920 9.190.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Nokia Lumia 925 (KM Dán màn hình) 8.350.000 (VNĐ)
12345678910...

OPPO
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
OPPO N1 12.690.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
OPPO Find 5 9.990.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
OPPO Find 5/X909 (KM Pin dự phòng 2200mAh, Bút cảm ứng thời trang, Ốp lưng thời trang, Dán màn hình) 9.990.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Oppo R1/R829T 8.990.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
OPPO Find Way S 8.690.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
OPPO Find Mirror 6.990.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
OPPO Find 5 Mini 6.490.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
OPPO Find Way 5.990.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
OPPO Find Clover/R815 (KM thẻ nhớ 8GB, Dán màn hình, Bút cảm ứng) 4.990.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
OPPO NEO/R831 (KM Thẻ nhớ 8GB, Dán màn hình, Bút cảm ứng) 3.690.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
12

LENOVO
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Lenovo Viber Z 10.480.000 (VNĐ)
Lenovo Vibe Z K910 10.480.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Lenovo K900-FPT ( Tặng ngay 1 pin dự phòng, Bao da chính hãng) 9.450.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Lenovo K860 6.850.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Lenovo S920-FPT (2 sim 2 sóng) 5.750.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Lenovo S890 - Tặng ốp lưng chính hãng 5.700.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
LENOVO S820 - FPT(2 Sim) 5.350.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Lenovo P780 4GB-FPT (2 sim, 2 sóng, pin khủng 4000mAh) 5.250.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Lenovo P780 8GB-FPT (2 sim, 2 sóng, pin khủng 4000mAh) 4.980.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Lenovo P770-FPT (2 sim, 2 sóng, pin khủng 3500 mAh) 4.090.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
12345

LG MOBILE
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
LG Prada 3.0 10.200.000 (VNĐ) 12 tháng
LG G2 32GB Black/White/Gold (KM ốp lưng, dán màn hình) 9.550.000 (VNĐ) 12 tháng
LG Nexus 5 Black/White/Red (KM ốp lưng, dán màn hình) 8.790.000 (VNĐ) 12 tháng
LG P999 G2x 8.250.000 (VNĐ)
LG Optimus 3D P920 7.500.000 (VNĐ) 12 tháng
LG Nexus 4 E960 16Gb Black 6.650.000 (VNĐ) 3 Tháng
LG Nexus 4 E960 16Gb White 6.650.000 (VNĐ) 3 Tháng
LG Optimus G Pro 6.500.000 (VNĐ)
Optimus G Pro F240 6.500.000 (VNĐ) 3 Tháng
LG Optimus 2X (P990) 6.150.000 (VNĐ) 3 Tháng
123456789

Điện thoại SKY
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
SKY A860 mới 100% - Có hàng (KM Bao da thời trang, Dán màn hình) 6.800.000 (VNĐ) 3 Tháng
SKY A870 Khuyến mại ốp lưng, dán màn hình 6.550.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
SKY A850 (95%) 4.990.000 (VNĐ) 3 Tháng
Sky A830S White mới 100% 3.750.000 (VNĐ) 3 Tháng
SKY A840 95% (KM Dán màn hình) 3.450.000 (VNĐ)
Sky A800 Black mới 100% 3.150.000 (VNĐ) 3 Tháng

ĐIỆN THOẠI CŨ
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Iphone 5 (ZCA) 16Gb White ( Máy cũ) 13.700.000 (VNĐ) 3 Tháng
Samsung I9500 Galaxy S4 Black(98%)(Còn BH chính hãng 9 tháng) 9.600.000 (VNĐ)
Nokia 8800 Sapphire - Brown (máy cũ) 9.000.000 (VNĐ) 12 tháng
HTC ONE 2 Sim - 802W 32Gb Black/White 98% (KM Dán màn hình) 8.900.000 (VNĐ)
Sony Xperia Z Ultra/C6802 White (95%) (KM Ốp lưng thời trang, Dán màn hình) 7.450.000 (VNĐ) 3 Tháng
HTC One X S720E 32Gb (Mới 95%) 7.200.000 (VNĐ)
HTC One X S720E 32Gb White (95%) 7.200.000 (VNĐ) 3 Tháng
One X - S720 32Gb Black ( mới 90%) 7.200.000 (VNĐ) 3 Tháng
Nokia 7310 (Máy cũ 95%) 7.000.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
HTC - S720E 32Gb (One X) ( Mới 95%) + Tặng ốp lưng cao cấp + Dán màn hình 6.950.000 (VNĐ) 3 Tháng
123456789

Q-MOBILE
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Q-Smart S33D 3.550.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Q-Smart Miracle Pad ( KM Nắp lưng chính hãng) 3.250.000 (VNĐ) 12 tháng
Q-Smart Miracle Mach 3.250.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Q-Smart S22 Black( 2 sim) 2.950.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Q-Smart Miracle Magic 2.890.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Q-Smart S18 Black( 2 sim) 2.840.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Q-Smart Miracle Tender 2.800.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Q-Smart Miracle Tender Black 2.800.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Q-Smart S32 2.550.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Q-Smart S21 2.420.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
12345678910...

PHILIPS

ASUS
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Asus Nexus7 32Gb Black Wifi/3G 6.990.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Asus Zenfone 6/A600 (Dự kiến 29/04 có hàng) 5.990.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Asus Nexus7 32Gb Black (Wifi) 5.790.000 (VNĐ)
Asus Nexus7-16Gb Black (Wifi) 5.450.000 (VNĐ)
Asus Fonepad 5.450.000 (VNĐ)
Google Nexus 7 - 16GB Black (Wifi) 5.450.000 (VNĐ) 12 tháng
Asus Zenfone 5/A501 (Dự kiến 29/04 có hàng) 3.990.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Asus Zenfone 5/A500 ( Dự kiến 29/04 có hàng) 3.990.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Asus Memo Pad ME172V 2.950.000 (VNĐ)
Asus ZenFone 4/A400 (2 sim) ( Dự kiến 29/04 có hàng) 1.990.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng

HAIER

AVIO SEN
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
AVIO SEN S4 3.900.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
AVIO SEN S51 2.160.000 (VNĐ)
AVIO SEN S45 1.720.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Avio Sen C17 1.250.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Avio Sen C18 1.170.000 (VNĐ)
Avio Sen C16 1.150.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Avio Sen C19 1.100.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
AVIO A356 780.000 (VNĐ)
FLYBEE FS42 0 (VNĐ)
AVIO SEN S23 0 (VNĐ)
12

ALCATEL

SONY ERICSSON
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Sony Ericsson Acro IS11S 9.800.000 (VNĐ)
Sony Ericsson Xperia Arc S - LT18i Pink (Smartcom) 8.350.000 (VNĐ) 12 tháng
Sony Ericsson Xperia Arc S - LT18i Black (SmartCom) 8.350.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Sony Ericsson - MT15i (Xperia Neo) 6.950.000 (VNĐ) 12 tháng
Sony Ericsson Xperia Arc S (LT18i) White + Tặng ốp lưng cao cấp + Dán màn hình 6.250.000 (VNĐ) 12 tháng
Sony Ericsson Xperia Arc S - LT18i Pink + Tấm dán màn hình 6.250.000 (VNĐ) 12 tháng
Sony Ericsson XPERIA Arc (LT15i) Silver + Khuyến mại tấm dán màn hình 5.950.000 (VNĐ)
Sony Ericsson Xperia neo V-MT11i (SmartCom) Blue (Tặng Dock sạc pin) 5.750.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Sony Ericsson Xperia neo V - MT11i (SmartCom) White (Tặng Dock sạc pin) 5.750.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Sony Ericsson Xperia mini pro SK17i (Mango) 5.150.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
12345

CÁC LOẠI KHÁC
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Pantech Pocket P9060 1.750.000 (VNĐ) 6 tháng

GIONEE

APPLE-IPAD
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G (64Gb) Black Chính hãng (KM 01 Sim 3G tài khoản 100K + 500 Mb miễn phí /tháng + Dán màn hình) 16.250.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G (64Gb) White Chính hãng (KM 01 Sim 3G tài khoản 100K + 500 Mb miễn phí /tháng + Dán màn hình) 16.250.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G (32Gb) White Chính hãng (KM 01 Sim 3G tài khoản 100K + 500 Mb miễn phí /tháng + Dán màn hình) 14.650.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Apple iPad mini - 64G White Chính hãng (Wifi + 4G) + (KM 01 Sim 3G tài khoản 100K + 500 Mb miễn phí /tháng + Dán màn hình) 14.650.000 (VNĐ)
Apple iPad mini (Wifi + 4G) - 64G Black - Chính hãng (KM 01 Sim 3G tài khoản 100K + 500 Mb miễn phí /tháng + Khuyến mại dán màn hình 14.650.000 (VNĐ)
Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G (64Gb) Black 14.500.000 (VNĐ)
Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G (64Gb) White 14.500.000 (VNĐ)
Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G (32Gb) White 13.950.000 (VNĐ)
Apple iPad 4 - 64G Black (WIFI + 4G) Chính hãng (KM 01 Sim 3G tài khoản 100K + 500 Mb miễn phí /tháng + Dán màn hình 13.890.000 (VNĐ)
Apple iPad 4 - 64G White (WIFI + 4G) Chính hãng (KM 01 Sim 3G tài khoản 100K + 500 Mb miễn phí /tháng + Dán màn hình 13.890.000 (VNĐ)
1234

SAMSUNG
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 12.750.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 Black (KM 01 Sim MobiFone+ 01 CD Rom ứng dụng) 12.150.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Samsung P7500 (Galaxy Tab 10.1) 10.250.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Samsung P1000 Galaxy Tab 9.480.000 (VNĐ) 12 tháng
Samsung P7300 (Galaxy Tab 8.9) 16GB (KM Bao da thời trang+Sim MobiFone+CD ứng dụng) 8.650.000 (VNĐ) 12 tháng
Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 (KM 01 Sim 3G MobiFone) 8.550.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Samsung P6200 (Galaxy Tab 7.0) 3G 16Gb(Tặng 01 bao da chính hãng + 01 Sim MobiFone + 01 đĩa CD ứng dụng) 8.150.000 (VNĐ) 12 tháng
Samsung P6200 (Galaxy Tab 7.0) 3G 16Gb White (Tặng 01 bao da chính hãng +01 Sim MobiFone + 01 CD ứng dụng) 8.150.000 (VNĐ)
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 (KM 01 Sim 3G MobiFone) 5.350.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 White (KM 01 Sim 3G MobiFone) 5.350.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
123

SONY
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Sony Xperia Tablet Z 13.950.000 (VNĐ)
SONY XPERIA TABLET Z2 LTE 0 (VNĐ) 12 tháng

FPT
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
FPT Tablet 4.350.000 (VNĐ) 12 tháng

AMAZON
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Kindle fire 4.550.000 (VNĐ) 12 tháng
Máy đọc sách Kindle Touch 3.200.000 (VNĐ)
Máy đọc sách Kindle Basic 2.990.000 (VNĐ)
Máy đọc sách Kindle bàn phím 2.500.000 (VNĐ)

ACER
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Acer Iconia B1-A71 2.800.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng

Tai nghe Bluetooth
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
TN Bluetooth Samsung HS3000 1.900.000 (VNĐ) 3 Tháng
TN Bluetooth Nokia BH505 1.700.000 (VNĐ) 3 Tháng
TN Bluetooth Samsung HM3500 1.600.000 (VNĐ) 3 Tháng
TN Bluetooth Rapoo H6060 white 1.500.000 (VNĐ) 3 Tháng
TN Bluetooth Rapoo H6060 Black 1.500.000 (VNĐ) 3 Tháng
S/Ericsson HBH-BV-720 1.500.000 (VNĐ)
TN Bluetooth Nokia BH103 Black 1.400.000 (VNĐ) 3 Tháng
TN Bluetooth Samsung HM1600 1.000.000 (VNĐ) 3 Tháng
TN Bluetooth Nokia BH217 Black 1.000.000 (VNĐ) 3 Tháng
TN Bluetooth Nokia BH217 White 1.000.000 (VNĐ) 3 Tháng
1234

Loa nghe nhạc cao cấp
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Loa nghe nhạc không dây Bluetooth Creative D200 3.500.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Loa nghe nhạc không dây Bluetooth Creative D160 2.600.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Loa nghe nhạc không dây Bluetooth Creative D120 1.990.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Loa nghe nhạc không dây Bluetooth Creative D100 1.900.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng
Loa nghe nhạc không dây Bluetooth Creative D80 1.300.000 (VNĐ) 12 tháng chính hãng

Phụ kiện chính hãng Samsung
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Bàn phím Bluetooth Galaxy Tab 7.0 1.150.000 (VNĐ)
Bàn phím - Galaxy Tab 7.7 1.150.000 (VNĐ)
Bàn phím Samsung Galaxy Tab 10.1 1.150.000 (VNĐ) 3 Tháng
Bàn phím - Galaxy Tab P1000/P1010 1.150.000 (VNĐ) 3 Tháng
Bao da FlipCover Galaxy Note - Cam 700.000 (VNĐ)
Đế để bàn Samsung Galaxy Tab 10.1 550.000 (VNĐ)
Bao da FlipCover Galaxy Note 500.000 (VNĐ)
Bao da Samsung Galaxy Tab P1000 500.000 (VNĐ)
Bao da Samsung Galaxy S5 450.000 (VNĐ)
Ốp lưng Samsung Galaxy S5 300.000 (VNĐ)
123456789

Bao da, Ốp lưng IPhone-IPad

Phụ kiện IPhone-IPad

Phụ kiện Nokia

Phụ kiện HTC
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Bao da HTC One M8 500.000 (VNĐ)
Bao da HTC J ONE - HTL22 400.000 (VNĐ)
Bao da HTC ONE 2 SIM - 802w 400.000 (VNĐ)
Ốp Lưng HTC One M8 250.000 (VNĐ)
Ốp lưng Nillkin HTC Desire HD 200.000 (VNĐ)
Ốp lưng Rock HTC EVO 3D 0 (VNĐ)
Sạc Pin HTC 0 (VNĐ)
Sạc Ôtô HTC 0 (VNĐ)
Ốp Lưng Rock Magic HTC One S 0 (VNĐ)
Ốp Lưng Rock NakedShell HTC One X 0 (VNĐ)
1234

Túi đeo IPAD/Máy tính bảng
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Túi da đeo ngang nâu 800.000 (VNĐ)
Túi xách Rock đen 800.000 (VNĐ)
Túi đeo Weishu nâu 800.000 (VNĐ)
Cặp da đeo ngang nâu 800.000 (VNĐ)
Cặp da đeo ngang nâu L1 800.000 (VNĐ)
Túi da đeo ngang sần 800.000 (VNĐ)
Túi da đeo ngang POLO nâu 800.000 (VNĐ)
Túi đeo LDER 800.000 (VNĐ)
Túi da đeo dọc nâu 800.000 (VNĐ)
Túi da đeo dọc nâu L1 800.000 (VNĐ)
12

Phụ kiện Sony/Sony Ericsson
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Sony SmartWatch (MN2) 2.800.000 (VNĐ)
Dock sạc Sony Xperia Z1 Compact 800.000 (VNĐ) 3 Tháng
Dock sạc Sony Xperia Z2 800.000 (VNĐ) 1 Tháng
Bao da Sony Xperia Z2 500.000 (VNĐ)
Bao Da Sony Xperia Z1 500.000 (VNĐ)
Bao Da Sony Xperia Z Ultra 500.000 (VNĐ)
Bao Da Sony Xperia Z 500.000 (VNĐ)
Bao Da Cho Sony Xperia Z - Nillkin Fresh 500.000 (VNĐ)
Bao Da Cho Sony Xperia Z Hiệu Nillkin 500.000 (VNĐ)
Đốc sạc Sony Xperia Z 450.000 (VNĐ)
1234

Các hãng khác
Tên sản phẩm Giá Giá khuyến mại Bảo hành
Bao Da Nillkin Google Nexus 4 500.000 (VNĐ)
Bao Da Nillkin Google Nexus 7 500.000 (VNĐ)
Bao Da Nillkin LG Optimus G 400.000 (VNĐ)
Ốp Lưng Cho Lenovo P770 Hiệu Nillkin 200.000 (VNĐ)
Ốp lưng Lenovo P700 Nillkin 200.000 (VNĐ)
Ốp lưng Lenovo S880 Nillkin 200.000 (VNĐ)
Ốp Lenovo S890 Nillkin 200.000 (VNĐ)
Ốp lưng Nillkin Lenovo K860 200.000 (VNĐ)
Ốp Nillkin Lenovo S720 200.000 (VNĐ)
Ốp Lenovo S560 Nillkin 200.000 (VNĐ)
12

12/12/2009
THÔNG TIN ĐẶT HÀNG
0 x sản phẩm | 0(VNĐ)

HỖ TRỢ ONLINE
Bán hàng Online 1
ĐT: 04.3537 5153
Bán hàng online 2
ĐT: 04.3990 8777
Kỹ thuật và Bảo hành
ĐT: 04.2247 4588
Bán hàng trả góp
ĐT: 04.3537 9363

Khiếu nại và bảo hành
xin vui lòng gọi(từ 8h00 đến 21h00):
(04) 3537 1372


SẢN PHẨM BÁN CHẠY

iPhone 4G (16G)...

HTC J ONE 32Gb...

HTC ONE 32Gb White 2...

IPhone 4S 16G Black...

Iphone 5 16GB...

Sony Xperia Z 4G LTE...

iPhone 5s 16Gb...

Sony Xperia Z1 4G...

HÃNG SẢN XUẤT

DUCMINHMOBILE ON FACEBOOK

Online : 382   Lượt truy cập : 5,116,976 Về đầu trang